Rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu:

 • 6.30 - 8.00 schodzenie się dzieci Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów   własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela

·         ·         8.00-13.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

/ minimum programowe/

 • 8.00 - 8.20    zajęcia poranne, zabawa w kole, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela .Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka (np. ćwiczące funkcje poznawcze, percepcje, grafomotorykę). Prowadzenie obserwacji pedagogicznej. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową  i zainteresowaniami dzieci  
 • 8.20  - 8.30 przygotowanie do śniadania, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania
 • 8.30 - 8.50 śniadanie
 • 8.50 -9.00   zabiegi higieniczne po śniadaniu
 • 9.00 - 10.30  zajęcia obowiązkowe, wychowawczo-edukacyjne z całą grupą  / prowadzenie całościowego procesu edukacyjnego, wspomagając kompleksowy rozwój dziecka zgodnie z planem i programami /
 • 10. 30 - 11.15 zabawy; dowolne, tematyczne, dydaktyczne w ogrodzie, spacery, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze lub zorganizowane w sali zajęć
 • 11.15  -11.30  przygotowanie do obiadu, wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.
 • 11.30  - 12.00  obiad
 • 12.00  - 12.30 PINGWINKI   przygotowanie do leżakowania, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej, odpoczynek

·         12.00  - 12.30  SŁONIKI I ELFY poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej,

 • 12.30  - 13.00 SŁONIKI I ELFY  rozchodzenie się dzieci, zabawy i gry w małych zespołach
 • 13.00 – 14.00    zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym
 • 14.00  - 14.15   PINGWINKI ubieranie się po odpoczynku  
 • 14.15  - 14.30  wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorku
 • 14.30  - 14.50  podwieczorek
 • 14.50  - 17.oo  zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie przedszkolnym, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci

 


 


Kontakty

Przedszkole nr 1

ul. Dębina 1
42-610 Miasteczko Śląskie
woj. śląskie
(32) 2888 025